نام فایل دانلودی: مجموعه پروژه طراحی پلان موزه همراه با نما و برش

مجموعه پروژه  طراحی پلان  موزه همراه با نما و برش

مجموعه پروژه طراحی پلان موزه همراه با نما و برش

مجموعه پروژه  طراحی پلان  موزه همراه با نما و برش
این مجموعه توسط گروه هومت تهیه و گردآوری شده و مورد استفاده جهت مدلینگ و رندرینگ حرفه ای نیز میباشد.
درصورت بروز هرگونه مشکل از طریق ایمیل قادر به پیگیری میباشید .
 
 

نام فایل دانلودی: طراحی پلان تئاتر

طراحی پلان تئاتر

طراحی پلان تئاتر

مجموعه کامل پروژه  طراحی پلان تئاتر همراه با نما،برش،سایت پلان 
این مجموعه توسط گروه هومت تهیه و گردآوری شده و مورد استفاده جهت مدلینگ و رندرینگ حرفه ای نیز میباشد.
درصورت بروز هرگونه مشکل از طریق ایمیل قادر به پیگیری میباشید .
 
 

نام فایل دانلودی: طراحی پلان کتابخانه

طراحی پلان  کتابخانه

طراحی پلان کتابخانه

مجموعه کاملی از طراحی پلان  کتابخانه که شامل آمفی تئاتر نیز می باشد همراه با ۴ نما 
این مجموعه توسط گروه هومت تهیه و گردآوری شده و مورد استفاده جهت مدلینگ و رندرینگ حرفه ای نیز میباشد.
درصورت بروز هرگونه مشکل از طریق ایمیل قادر به پیگیری میباشید .
 
 

نام فایل دانلودی: مجموعه پروژه طراحی پلان رستوران

مجموعه پروژه طراحی پلان رستوران

مجموعه پروژه طراحی پلان رستوران

مجموعه پروژه طراحی پلان رستوران
این مجموعه توسط گروه هومت تهیه و گردآوری شده و مورد استفاده جهت مدلینگ و رندرینگ حرفه ای نیز میباشد.
درصورت بروز هرگونه مشکل از طریق ایمیل قادر به پیگیری میباشید ….

نام فایل دانلودی: مجموعه پروژه طراحی پلان کافه رستوران

مجموعه پروژه طراحی پلان کافه رستوران

مجموعه پروژه طراحی پلان کافه رستوران

مجموعه پروژه طراحی پلان کافه رستوران همراه با نما و برش
این مجموعه توسط گروه هومت تهیه و گردآوری شده و مورد استفاده جهت مدلینگ و رندرینگ حرفه ای نیز میباشد.
درصورت بروز هرگونه مشکل از طریق ایمیل قادر به پیگیری میباشید ….

نام فایل دانلودی: مجموعه پروژه طراحی پلان رستوران همراه با نما و برش

مجموعه پروژه طراحی پلان رستوران همراه با نما و برش

مجموعه پروژه طراحی پلان رستوران همراه با نما و برش

مجموعه پروژه طراحی پلان رستوران همراه با نما و برش
این مجموعه توسط گروه هومت تهیه و گردآوری شده و مورد استفاده جهت مدلینگ و رندرینگ حرفه ای نیز میباشد.
درصورت بروز هرگونه مشکل از طریق ایمیل قادر به پیگیری میباشید ….

نام فایل دانلودی: متریال فرش carpet

متریال فرش carpet

متریال فرش carpet

مجموعه بیش از ۵۰ نوع متریال فرش  با کیفیت ( برای استفاده در وی ری تری دی مکس )
این مجموعه توسط گروه هومت تهیه و گردآوری شده و  مورد استفاده جهت مدلینگ و رندرینگ حرفه ای نیز میباشد.درصورت بروز هرگونه مشکل از طریق ایمیل قادر به پیگیری میباشید…

نام فایل دانلودی: مجموعه بیش از ۲۰۰ نوع متریال سرامیک دایره ای ، مستطیلی و قرنیز سلطنتی با کیفیت

مجموعه بیش از 200 نوع متریال سرامیک دایره ای ، مستطیلی و قرنیز سلطنتی  با کیفیت

مجموعه بیش از ۲۰۰ نوع متریال سرامیک دایره ای ، مستطیلی و قرنیز سلطنتی با کیفیت

مجموعه بیش از 200 نوع متریال سرامیک دایره ای ، مستطیلی و قرنیز سلطنتی  با کیفیت ( برای استفاده در وی ری تری دی مکس )
این مجموعه توسط گروه هومت تهیه و گردآوری شده و مورد استفاده جهت مدلینگ و رندرینگ حرفه ای نیز میباشد.درصورت بروز هرگونه مشکل از طریق ایمیل قادر به پیگیری میباشید…

نام فایل دانلودی: آموزش VRaySky

آموزش VRaySky

ور VRaySun و VRaySky ویژگی های جدیدی هستند که توسط متور رندر ویری، فراهم شده است. وکار آنها شبیه سازی نور خورشید و محیط (environment) دقیقا مانند زمین، است.این دو با هم هماهنگ هستند،یعنی با جابه جایی نور خورشید(ویری سان) رنگ و نورآسمان(ویری اسکای) تغییر خواهد کرد….

نام فایل دانلودی: مجموعه پروژه طراحی موزه همراه با نما و برش

مجموعه پروژه طراحی موزه همراه با نما و برش

مجموعه پروژه طراحی موزه همراه با نما و برش

مجموعه پروژه طراحی موزه همراه با نما و برش
این مجموعه توسط گروه هومت تهیه و گردآوری شده و مورد استفاده جهت مدلینگ و رندرینگ حرفه ای نیز میباشد.
درصورت بروز هرگونه مشکل از طریق ایمیل قادر به پیگیری میباشید ….