نام فایل دانلودی: دانلود پایان نامه تأثير معلوليت جسمي- حركتي نوجوانان دختر بر خلاقيت آنها – علوم اجتماعی – word

دانلود پایان نامه  تأثير معلوليت جسمي- حركتي نوجوانان دختر بر خلاقيت آنها - علوم اجتماعی - word

دانلود پایان نامه تأثير معلوليت جسمي- حركتي نوجوانان دختر بر خلاقيت آنها – علوم اجتماعی – word

دانلود پایان نامه تأثير معلوليت جسمي- حركتي نوجوانان دختر بر خلاقيت آنها
علوم تربیتی – علوم اجتماعی 
۸۵ صفحه با فرمت word
 
فصل اول
مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. ۲
بيان مسئله………………………………………………………………………………………………….. ۶
هدف تحقيق………………………………………………………………………………………………. ۸
اهميت و ضرورت تحقيق………………………………………………………………………………. ۱۰
فرضيه‌هاي…

نام فایل دانلودی: کریسمس در خانه خواهم ماند

کریسمس در خانه خواهم ماند

کریسمس در خانه خواهم ماند

یگان ریلی، کاراگاه جوانی است که مادرش یکی از نویسندگان معروف کتابهای پلیسی است ریگان سه روز قبل از کریسمس، در مطب دندان پزشکی با کاراگاه تازه کاری به نام الویرا آشنا می شود, در این بین با تلفن به ریگان خبر داده می شود که پدرش به همراه راننده اش به گروگان گرفته شده؛ ریگان در شرایط دشواری قرار گرفته از یک طرف مادرش که نویسنده مشهور و موفق داستان‌های پلیسی است یک روز قبل در اثر شکستگی پا در بیمارستان بستری شده و از طرف دیگر باید با…

نام فایل دانلودی: رفقای خوب

رفقای خوب

رفقای خوب

هنری از کودکی آرزو داشته یک گانگستر شود به طوری که گانگستر شدن را از رئیس جمهور آمریکا شدن بهتر می‌دانست. هنری جوان بعنوان صرفاً یک پیشخدمت و راننده برای سازمان جنایی نزدیک محله‌شان در بروکلین به نام دارودستهٔ سیسرو، وارد گروه آنها شده و با کمک دو تن از دوستانش به نام‌های جیمی و هنری به طور رسمی وارد گروه می‌شود… کتاب صوتی رفقای خوب اثری از نيکلاس پليگ, مارتين اسکورسيزي می باشد که این نمایش صوتی به تهیه کنندگی محمد مهاجر در اداره…

نام فایل دانلودی: راز نگین سرخ زندگی نامه سردار شهید

راز نگین سرخ زندگی نامه سردار شهید

راز نگین سرخ زندگی نامه سردار شهید

کتاب راز نگین سرخ زندگی نامه سردار شهید، محمود شهبازی، فرمانده سپاه همدان و جانشین لشکر ۲۷ محمد رسول الله می باشد. در این کتاب شما با گوشه ای از فراز و نشیب های دفاع مقدس، از آغازین روز جنگ تا هنگام آزادی خرمشهر است و علاوه بر معرفی شخصیت برجسته شهید محمود شهبازی، با شهیدان بزرگواری چون حاج احمد متوسلیان، شهید محمد ابراهیم همت، شهید حسین قجه ای، شهید وزوایی و دیگر شهیدان دلاور این مرزو بوم آشنا می شویم.
مشخصات:
 
نام نویسنده: حميد…

نام فایل دانلودی: دانلود مقاله بررسی تاثیر وسایل ارتباط جمعی (تلویزیون) در جامعه شهری معاصر – علوم اجتماعی – word

دانلود مقاله بررسی تاثیر وسایل ارتباط جمعی (تلویزیون) در جامعه شهری معاصر - علوم اجتماعی - word

دانلود مقاله بررسی تاثیر وسایل ارتباط جمعی (تلویزیون) در جامعه شهری معاصر – علوم اجتماعی – word

دانلود مقاله بررسی تاثیر وسایل ارتباط جمعی (تلویزیون) در جامعه شهری معاصر
علوم اجتماعی
شامل ۶۰ صفحه با فرمت word
 
پیش گفتار ۱
مقدمه ۳
بخش یکم-عوامل اساسی ارتباط ۵

ارتباط۶
زبان۷
نماد۷
فرستنده- گیرنده۸
پیام۹
پارازیت(نوفه) ارتباط۱۰
مجرا(حامل ارتباط)۱۱
مجراهای غیر رسمی ارتباط۱۳
مجراهای رسمی ارتباط۱۵

۱۰٫ شبکه ارتباط ۱۷
بخش دوم- اشکال ارتباط

ارتباط درون فردی۱۸
ارتباط میان فردی (بین افراد)۱۹
ارتباط سازمانی۲۰
شایعه۲۱
ارتباط بینابین۲۲
ارتباط…

نام فایل دانلودی: دانلود پایان نامه بررسی تطبيقی ساختار مطالب نشریه های ایران وامريكا درباره وقايع عراق: تحليل محتوای كيهان‏‎‎، شرق، تايم و نيوزويک – ارشد ارتباطات

دانلود پایان نامه بررسی تطبيقی ساختار مطالب نشریه های ایران وامريكا درباره وقايع عراق: تحليل محتوای كيهان‏‎‎، شرق، تايم و نيوزويک - ارشد ارتباطات

دانلود پایان نامه بررسی تطبيقی ساختار مطالب نشریه های ایران وامريكا درباره وقايع عراق: تحليل محتوای كيهان‏‎‎، شرق، تايم و نيوزويک – ارشد ارتباطات

دانلود پایان نامه بررسی تطبيقی ساختار مطالب نشریه های ایران وامريكا درباره وقايع عراق: تحليل محتوای كيهان‏‎‎، شرق، تايم و نيوزويک
علوم اجتماعی – ارشد ارتباطات 
۱۳۵ صفحه با فرمت word
 
فصل اول : كليات پژوهش
مقدمه………………………………………………………………………………2
طرح…

نام فایل دانلودی: بررسی نقش رسانه های جدید در ارتقاء فرهنگ دینی (دانشجویان ارتباطات دانشگاه سوره و تهران)…

بررسی نقش رسانه های جدید در ارتقاء فرهنگ دینی (دانشجویان ارتباطات دانشگاه سوره و تهران)...

بررسی نقش رسانه های جدید در ارتقاء فرهنگ دینی (دانشجویان ارتباطات دانشگاه سوره و تهران)…

چکیده:
این پژوهش با هدف بررسی نقش رسانه‌های‌جدید‌در ارتقاء‌فرهنگ‌دینی‌درمیان دانشجویان رشته ارتباطات دانشگاه تهران و سوره است. سوال اصلي اين تحقيق اين است که آیا رابطه‌ای بین رسانه های جدید و ارتقاء فرهنگ دینی وجود دارد؟
در این پژوهش با سود جستن ازآراء صاحب نظران،نتایج تحقيقات پیشین و مشاهدات شخصی نگارنده استفاده از رسانه ها را در سه حوزه نوع استفاده،میزان استفاده ومکان استفاده است و متغیرهای زمینه ای شامل(جنسیت، سن ،…

نام فایل دانلودی: بررسی رابطه استفاده از رسانه های فردی با ارتباطات چهره به چهره از نظر دانشجویان .مورد مطالعه : دانشجویان دانشکده علوم انسانی واحد تهران شرق (قیام دشت)

بررسی رابطه استفاده از رسانه های فردی با ارتباطات چهره به چهره از نظر دانشجویان .مورد مطالعه : دانشجویان دانشکده علوم انسانی واحد تهران شرق (قیام دشت)

بررسی رابطه استفاده از رسانه های فردی با ارتباطات چهره به چهره از نظر دانشجویان .مورد مطالعه : دانشجویان دانشکده علوم انسانی واحد تهران شرق (قیام دشت)

  فهرست مطالب

عنوان مطالب صفحه

 فصل اول
کلیات تحقیق
چکیده ۱
۱-۱مقدمه… ۲
۱-۲بیان مسئله ۳
۱-۳اهمیت و ضرورت تحقیق…. ۵
۱-۴اهداف تحقیق.۶
۱-۴-۱هدف کلی.. ۶
۱-۴-۲اهداف جزئی ۶
۱-۴-۳اهداف آرمانی.. ۶
۱-۴-۴اهداف کاربردی… ۷
۱-۵محل اجرای مطالعه موردی………………………………………………… ۷
۱-۶سوالات تحقیق……………………………………………………………………… ۷
۱-۷فرضیه های تحقیق……………………………………………………………… ۷
۱-۸تعریف واژه…

نام فایل دانلودی: بررسی رابطه استفاده از برنامه های تلویزیونی با گرایش به حفظ محیط زیست (مورد مطالعه: شهروندان ۱۸ سال به بالای شهر تهران)…

بررسی رابطه استفاده از برنامه های تلویزیونی با گرایش به حفظ محیط زیست  (مورد مطالعه: شهروندان 18 سال به بالای شهر تهران)...

بررسی رابطه استفاده از برنامه های تلویزیونی با گرایش به حفظ محیط زیست (مورد مطالعه: شهروندان ۱۸ سال به بالای شهر تهران)…

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق.

۱

۱-۱- مقدمه ..

۲

۱-۲- بیان مسئله…

۲

۱-۲-۱- میزان و نحوه تأثیر وسایل ارتباط جمعی – نظریه های موجود….

۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق..

۸

۱-۴- اهداف تحقیق….

۹

۱-۴-۱- اهداف کلی……………………………………………………………………………………………………………………………………….

۹

۱-۴-۲- اهداف فرعی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………

۹

۱-۵-…

نام فایل دانلودی: بررسی میزان گرایش به فرهنگ سیاسی دموکراتیک دربین طبقه متوسط جدید و عوامل موثر بر آن (مورد مطالعه : استادان دانشگاه و دبیران دبیرستانهای شهر همدان ).

بررسی میزان گرایش به فرهنگ سیاسی دموکراتیک  دربین طبقه متوسط جدید و عوامل موثر بر آن  (مورد مطالعه : استادان دانشگاه و دبیران دبیرستانهای شهر همدان ).

بررسی میزان گرایش به فرهنگ سیاسی دموکراتیک دربین طبقه متوسط جدید و عوامل موثر بر آن (مورد مطالعه : استادان دانشگاه و دبیران دبیرستانهای شهر همدان ).

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول :کلیات
۱-۱- بیان مساله تحقیق۲
۱-۲- بیان ضرورتهای انجام تحقیق۷
۱-۳- بیان اهداف تحقیق۱۰
۱-۴- محدوده مکانی مورد مطالعه ۱۱
۱-۵- تعریف مفاهیم۱۳
۱- ۵-۱-فرهنگ سیاسی۱۳
۱-۵-۲-فرهنگ سیاسی دمکراتیک۱۴
۱-۵-۳- بررسی مفهوم طبقه متوسط جدید۱۵
۱-۵-۳-۱- مفهوم طبقه۱۵
۱-۵-۳-۲- طبقه متوسط جدید۱۸
فصل دوم :مبانی و چهارچوب نظری
۲-۱- پیشینه تحقیق۲۴
۲-۱-۱- تحقیقات خارجی (اروپایی و آمریکایی)۲۴
۲-۱-۱-۱- آلموند و وربا۲۴
۲-۱-۱-۲- رونالد اینگلهارت۲۵
۲-۱-۱-۳-رابرت پاتنام۲۷
۲-۱-۱-۴- لاری…