نام فایل دانلودی: پایان نامه بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر عزت نفس، سازگاري اجتماعي، پيشرفت تحصيلي، اضطراب حالت و اضطراب صفت

پایان نامه بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر عزت نفس، سازگاري اجتماعي، پيشرفت تحصيلي، اضطراب حالت و اضطراب صفت

پایان نامه بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر عزت نفس، سازگاري اجتماعي، پيشرفت تحصيلي، اضطراب حالت و اضطراب صفت

پایان نامه بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر عزت نفس، سازگاري اجتماعي، پيشرفت تحصيلي، اضطراب حالت و اضطراب صفت در ۱۵۰ صفحه -WORD
 
چكيده:
هدف اصلي پژوهش حاضر، بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر عزت نفس، سازگاري اجتماعي، پيشرفت تحصيلي، اضطراب حالت و اضطراب صفت دانش آموزان دختر سال اول دوره دبيرستان است.
فرضيات پژوهش عبارتند از:
۱- گذراندن درس مهارت هاي زندگي، عزت نفس دانش آموزان را افزايش مي دهد.
۲- گذراندن درس مهارت هاي زندگي،…

نام فایل دانلودی: مبانی نظری و پیشینه تحقیق بزه، بزهکار، بزهکاری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بزه، بزهکار، بزهکاری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بزه، بزهکار، بزهکاری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بزه، بزهکار، بزهکاری در ۵۸ صفحه با فرمت word و قابل ویرایش
بزه، بزهکار، بزهکاری:
در جرم شناسی پدیده های بزه، بزهکار و بزهکاری به عنوان سه رکن اصلی در نظر گرفته می شود. بنابراین در ادامه ، سعی در ارائه یک تعریف برای هر کدام از این ارکان داریم.هر عملی که در جامعه قوانین را نقض کند و مجازات در پی داشته باشد «بزه» نامیده می شود.هر جرمی که صورت می گیرد، دارای علل سازنده ای است که بر روی فرد اثر می گذارد و او را به سوی…

نام فایل دانلودی: مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب امتحان ۲

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب امتحان 2

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب امتحان ۲

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب امتحان ۲ در ۴۵ صفحه با فرمت word و قابل ویرایش
مبانی نظری اضطراب امتحان
اضطراب امتحان یکی از اضطراب‌های موقعیتی است که با عملکرد و پیشرفت تحصیلی میلیون‌ها دانش آموز و دانشجو در مراکز آموزشی رابطه تنگاتنگ دارد(هیل، ۱۹۸۴؛ به نقل از بیابانگرد، ۱۳۷۸). اضطراب امتحان به عنوان تجربه‌ای ناخوشایند با درجات مختلف، حیطه‌های نگرانی و هیجان پذیری را تحت تأثیر قرار داده و از کسب معلومات، چگونگی پردازش صحیح اطلاعات و…

نام فایل دانلودی: فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش کیفیت زندگی

فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش کیفیت زندگی

فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش کیفیت زندگی

فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش کیفیت زندگی در ۵۲ صفحه با فرمت word و قابل ویرایش
کیفیت زندگی :در طی سالهای اخیر با افزایش سطح مراقبتهای بهداشتی ابداع روشهای درمانی جدید امید به زندگی افرادجامعه افزایش یافتهاست در کنار افزایش طول دوره ی زندگی فاکتور مهم دیگر چگونگی زندگی کردن با کیفیت زندگی است. کیفیت زندگی نه تنها برای افزاییش طول عمر بلکه بر روی احساس خوب بودن نیز متمرکز است (نجومی و افشار.،۱۳۷۶)کیفیت زندگی افراد شامل ابعاد مختلفی مثل وضعیت…

نام فایل دانلودی: فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازماني

فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازماني

فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازماني

فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازماني در ۴۸ صفحه با فرمت word و قابل ویرایش
تعهد سازماني
واژه commitment در Webster dictionary -Merriam به معني ۱- عمل سپرده گذاري به يك موسسه ۲- توافق و تعهد به انجام كاري در آينده است . همچنين در علوم رفتاري و روانشناسي سازماني واژه organizational commitment به معني تعهد سازماني است . تعهد سازماني يك نگرش مهم شغلي و سازماني است كه در طول سالهاي گذشته موردعلاقه بسياري از پژوهشگران رشته هاي رفتار سازماني و روانشناسي خصوصاً روانشناسي…

نام فایل دانلودی: فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازماني

فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازماني

فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازماني

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازماني در ۴۸ صفحه با فرمت word و قابل ویرایش
تعهد سازمانيواژه commitment در Webster dictionary -Merriam به معني ۱- عمل سپرده گذاري به يك موسسه ۲- توافق و تعهد به انجام كاري در آينده است . همچنين در علوم رفتاري و روانشناسي سازماني واژه organizational commitment به معني تعهد سازماني است . تعهد سازماني يك نگرش مهم شغلي و سازماني است كه در طول سالهاي گذشته موردعلاقه بسياري از پژوهشگران رشته هاي رفتار سازماني و روانشناسي خصوصاً روانشناسي…

نام فایل دانلودی: فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش کیفیت زندگی

فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش کیفیت زندگی

فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش کیفیت زندگی

فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش کیفیت زندگی در ۵۲ صفحه با فرمت word و قابل ویرایش
کیفیت زندگی :در طی سالهای اخیر با افزایش سطح مراقبتهای بهداشتی ابداع روشهای درمانی جدید امید به زندگی افرادجامعه افزایش یافتهاست در کنار افزایش طول دوره ی زندگی فاکتور مهم دیگر چگونگی زندگی کردن با کیفیت زندگی است. کیفیت زندگی نه تنها برای افزاییش طول عمر بلکه بر روی احساس خوب بودن نیز متمرکز است (نجومی و افشار.،۱۳۷۶)کیفیت زندگی افراد شامل ابعاد مختلفی مثل وضعیت…

نام فایل دانلودی: مبانی نظری سبک زندگی و ادراک خدا

مبانی نظری سبک زندگی و ادراک خدا

مبانی نظری سبک زندگی و ادراک خدا

مبانی نظری سبک زندگی و ادراک خدا در ۳۲ صفحه با فرمت word و قابل ویرایش
سبک زندگی
درعصر جدید که دوران ما بعد سنتی است در برابر شکل‌هاي نوین تجربه باواسطه ،هویت شخصی به صورت رفتارهایی جلوه گر مي‌ شود که به طور بازتابی بروز مي‌ کنند این تصویر بازتابی از خویشتن بر روایت‌هاي زندگی ناهموار منسجم وهمواره قابل تجدید نظری استوار است که در تارو پود انتخاب‌هاي متعدد وبر آمده از نظام‌هاي مجرد جای مي‌ گیرند، در زندگی اجتماعی امروزین…

نام فایل دانلودی: مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش خانواده

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش خانواده

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش خانواده

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش خانواده در ۳۶ صفحه با فرمت word و قابل ویرایش
مقدمه:
خانواده ارزنده ترین ساختار و غنی ترین بستر جهت رشد و تکامل ویژگی های جسمانی ، رفتاری و شخصیتی است که قدمت آن به اندازه طول تاریخ بشریت بوده و حرکت انسانی در مسیر زندگی با تأثیر پذیری شدید از این محیط ادامه می یابد. خانواده اولین کانونی است که فرد در آن احساس امنیت می کند و نخستین نهادی است که فرد را مورد پذیرش قرار می دهد. این نهاد در دیدگاه های مختلف به صور…

نام فایل دانلودی: مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازدارندگی رفتاری (BIS)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازدارندگی رفتاری (BIS)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازدارندگی رفتاری (BIS)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازدارندگی رفتاری (BIS) در ۳۵ صفحه با فرمت word و قابل ویرایش
بازدارندگی رفتاری(BIS)
يكي از موضوع هايي كه امروزه ذهن پژوهشگران حيطه ي روانشناسي سلامت را به خود مشغول كرده است، رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و ابتلا به بيماري هاي رواني و جسماني است. برخي از روانشناسان، به اين نظر علاقه نشان مي دهند كه شخصيت، مبتني بر عملكرد دستگاه عصبي است. بر اساس نظريه ي پاولف ، فرآيند اساسي بر تمامي فعاليت هاي دستگاه عصبي مركزي، حاكم است….