نمونه سوالات آشپزی سنتی فنی و حرفه ای

نمونه سوالات آشپزی سنتی فنی و حرفه ای

نمونه سوالات آشپزی سنتی فنی و حرفه ای

دانلود نمونه سوالات فنی و حرفه ای آشپزی سنتی
مجموعه شامل : سوالات تئوری یک دوره از امتحانات قبلی فنی و حرفه ای می باشد.
پاسخنامه :ندارد
قابل چاپ : می باشد
نوع فایل :PDF
نمونه تصویری از مجموعه