وضعيت سياسي شهرهاي ايران بعد از انقلاب ۲۵ ص

وضعيت سياسي شهرهاي ايران بعد از انقلاب 25 ص

وضعيت سياسي شهرهاي ايران بعد از انقلاب ۲۵ ص

جمعيت كرج براساس آخرين آمارگيري هاي موجود:
بررسي آمارهاي جمعيتي طي چند دهه در شهر كرج رشد سرسام آوري جمعيت را نشان مي دهد.شهري كه حدود ۵ دهه گذشته تنها ۳۰۰۰ نفر جمعيت دشته براساس آخرين آمارگيري در سال ۱۳۷۵ جمعيت تعادل با ۵۸۷/۱۵۲/۱ نفر مي باشد وجمعيت شهر كرج در حدود ۹۸۰۰۰۰۰ نفر برآورده شده است كه نسبت به سال ۱۳۶۵ رشد ساليانه ۱/۷ درصد را نشان مي دهد پيش بيني مي گردد اين جمعيت تا سال ۱۳۸۱ به ۰۳۴/۶۰۳ نفر برسد.
شهر كرج بدليل نزديكي به پايتخت ودارا بودن شرايط خاص در دهه…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *