بررسي تطبيقي حقوق و آزاديهاي فردي در نظام حقوق اساسي ايران وفرانسه ۲۵ ص

بررسي تطبيقي حقوق و آزاديهاي فردي در نظام حقوق اساسي ايران وفرانسه 25 ص

بررسي تطبيقي حقوق و آزاديهاي فردي در نظام حقوق اساسي ايران وفرانسه ۲۵ ص

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول
قسمت اول
الف:كلياتي درباره حقوق وآزادي فردي
۱-تعريف حقوق فردي
۲-انواع حقوق فردي
۳-بحث تطبيقي در آزادي فردي
۴-تعريف آزادي فردي
ب:انواع آزادي عملكرد فردي
۱-حق حيات
۲-امنيت
۳-آزادي ومصونيت مسكن
۴-تعرض ناپذيري مكاتبات
۵-آزادي رفت وآمد
۶-آزادي انديشه
۷-آزادي گردهمايي
 
فصل دوم
قسمت اول:
الف:بررسي قانون اساسي فرانسه در باب حقوق وآزاديهاي فردي
۱-اعلاميه ها وقوانين اساسي مطروحه از جمهوري اول تا سوم فرانسه
الف:…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *